Home geschiedenis Over ons Wie is Wie Zing je mee? Fotogallery Sponsers
Donderdag 4 april 2019

Bestuur.


NewSound is een vereniging.

Dat betekent een eigen bestuur, dat volgens ons huishoudelijke regelement om de 'twee jaar' verkiesbaar is.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bestaat de mogelijkheid voor de leden om zich verkiesbaar te stellen voor één van de opengevallen bestuursfuncties. Het bestuur stuurt diverse werkgroepen aan zoals de muziekcommisie, animatie en catering.

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

    Marjet Umans, voorzitster.

    Daniëlle Lunenburg, penningmeesteres.

    Christel Ieven, secretaresse.

    Caroline Jutten.

    Natalie Vanhees.

    Claire Kiggen.